Tuesday, June 30, 2009

Monday, June 29, 2009

Longyearbyen


Five degrees centigrade and horizontal snow.

Vijf graden en horizontale sneeuw.

Sunday, June 28, 2009

Saturday, June 27, 2009

Killer

Polar bear on the ice! When there is a lot of seal around, you can expect the bear. Polar bears are primarily interested in the fat of the seal, which lays on the outside of the animal. They kill them with a blow, skin them and often leave the rest to the seagulls. Polar bears like to kill for fun, young and old gets violently smacked around. I actually was too late to see a kill, just by the side of the ship. Mmm, not good.IJsbeer! Ik ben juist te laat voor de slachting, miljaar. IJsberen zijn vooral geïnteresseerd in het vet van de zeehond. Ze zijn heel sluw, besluipen hun prooi en doden die vaak met één klap van hun enorme klauw. De zeehond wordt als een maïskolfke afgekluifd en de rest blijft dikwijls liggen voor de zeemeeuwen. IJsberen moorden met plezier, jong en oud gaat er aan zonder pardon en wordt zelfs niet eens geconsumeerd.

A million seals


Sunbathing.


Zonnebaden.

Midnight Light

Sampling day

Quiet. We are lying stationary east of Spitsbergen. The scientists need about 1000l of water from certain depts, for analysis. We can take in 60 l at a time with the CTD, a watersampling tool. Tomorrow, we sail for Longyearbyen and that's the end of it. Flight to Tromsø on tuesday.

Rustig. We liggen stil ergens oost van Spitsbergen. De wetenschappers heebben ongeveer 1000l zeewater van bepaalde dieptes nodig voor analyse. We kunnen 60l per keer omhoog halen met de CTD, een watersampler. Morgen vertrekken we terug naar Longyearbyen en dat was het dan weer. Vlucht naar Tromsø op dinsdag.

10:30h
Latitude (N/S): 7629.794N
Longitude (E/W): 02801.403E
Heading: 171.6
Speed: 0.5
Depth (m): 145

Friday, June 26, 2009

Whale
Last friday, we met a whaler, just hauling in a catch.

Vorige vrijdag kwamen we een walvisvaarder tegen die juist de vangst aan 't binnenhalen was.

09:00h
Latitude (N/S): 7623.472N
Longitude (E/W): 02645.088E
Heading: 79.7
Speed: 11.1
Depth (m): 108

Thursday, June 25, 2009

Arctic Tipping Points

We're sailing south again. The scientists did not find what they were looking for: Calanus glacialis. We will try to get lucky on the other side, east of Spitsbergen. Read more about the scientific side of the expedition here: www.eu-atp.org

Weer zuidwaarts. De wetenschappers hebben niet gevonden wat ze zochten (Calanus glacialis) en we gaan ons geluk weer aan de andere kant proberen. Meer over de wetenschappelijke kant van de expeditie: www.eu-atp.org

08:50h
Latitude (N/S): 7720.545N
Longitude (E/W): 01238.420E
Heading: 150
Speed: 11.4
Depth (m): 239

Wednesday, June 24, 2009

Kings Bay glacier


This glacier is several kilometers wide and 5 stories high. We do not come too close. If the glacier calves, several tonnes of ice hit the surface of the water, causing a small tsunami. Last year, there was a serious accident with a Russian tourist boat that came too close. The ice landed partly on deck and several people got wounded by the falling ice.

I am sleeping like a log here...
Life on board is agreeable: breakfast, lunch and diner are being richly served. Should one get hungry during the night, there is a fridge one is allowed to investigate. Our beds are being changed every other day and the bathroom gets a shine aswell. This way, everybody can focus entirely on their work, LOL!

Deze gletsjer is verschillende kilometers breed en vijf etages hoog. We komen niet te dichtbij. Als de gletsjer "kalft" belanden er enkele honderden tonnen ijs in het water, wat een kleine tsunami veroorzaakt. Vorig jaar nog was er een ernstig ongeluk met een Russische toeristboot die te dichtbij kwam. Het ijs belandde gedeeltelijk op het dek en verschillende mensen raakten gewond.

Ik slaap hier gelijk nen blok.
Het leven aan boord kan men gewoon worden: ontbijt, lunch en avondmaal worden uitgebreid geserveerd. Als ge des nachts nog honger mocht krijgen moogt ge altijd de frigo induiken. Uw beddegoed wordt om de 2 dagen vervangen en de badkamer wordt ook gekuist. Zodoende kan iedereen zich 100% aan zijn taken wijden ! LOL!

11:20h - Ny Ålesund
Latitude (N/S): 7856.908N
Longitude (E/W): 01200.208E
Heading: 128.1
Speed: 11
Depth (m): 211

Smeerenburgfjord

Tuesday, June 23, 2009

Arctic


We are heading into the arctic ice sheets now. No more internet for now. Spotted a walrus.

We varen het Noordpoolijs in. Gedaan met internet.Walrus gezien.

08:45h - Moffen Island
Latitude (N/S): 7959.608N
Longitude (E/W): 01428.702E
Heading: 109.1
Speed: 3.2
Depth (m): 24

Monday, June 22, 2009

Mistboog

Not a rainbow but a fogbow.


Geen regenboog maar een mistboog.
Latitude (N/S): 8021.352N
Longitude (E/W): 01034.787E

Magdalenefjord

I am waking up, every morning, in yet another fairytale world of sun, ice, water and stone. We are moored deep into the Magdalenefjord, north-west Spitsbergen. Surrounded by sharp mountain ridges, and lazy glaciers stretching out into the sea.

Het begint een leuke gewoonte te worden: elke ochtend ontwaken in weer een andere sprookjeswereld van zon, ijs, water en steen. We liggen diep in het Magdalenefjord gemeerd , aan de noord-westkust van Spitsbergen. Omringd door scherpe bergruggen en glooiende gletsjers die zich lui tot in zee uitstrekken.

Latitude (N/S): 7933.483N
Longitude (E/W): 01106.452E
Heading: 241.8
Speed: 0.2
Depth (m): 128

Sunday, June 21, 2009

Hornsund


Hornsund, half past seven, up from my bunk. I open the curtains and the light explodes in. Our ship lies deep into a fjord, against the ice ridge, and the sun is already high up in the skies. I quickly snatch a cup of coffee and get on deck. The intense white hurts my eyes. A polar bear is sleeping on the ice a bit further up. This is so incredibly peaceful, so beautiful, so stunning, I get all lyrical.
Afterwards, we sail into another part of the fjord, into an enormous glacier, white and light, bathing in the sun, surrounded by the sharpest peaks.
Goal of the day is a visit at the Polish Polar Station at the entrance of this fjord. We go there with the Zodiacs. After a short walk along the rough coast, the Poles treat us on hot coffee and cakes, yumm.


Hornsund. Half acht uit de kooi, 'k doe de gordijnen open en het licht explodeert naar binnen. We liggen diep in een fjord, tegen de ijskant en de zon staat al hoog aan het zwerk. Gauw het dek opgelopen met een kop koffie. Al dat wit doet zeer aan de ogen. Wat verderop ligt een ijsbeer te slapen, op het ijs. Dit is zó vredig, en zó mooi, en zó onbeschrijflijk, 'k word er lyrisch van...
Een zijarm van het fjord ingevaren en daar lag een enorme gletsjer in de zon te baden, omkranst door de scherpste pieken.

Doel van de dag was een bezoek aan het Polish Polar Station dat aan de ingang van het fjord ligt. Allen daarheen met de Zodiacs. Na een wandeling langs de ruige kust werden we door de Polen getrakteerd op koffie en vlaaien, lekker.

Hoed van wolken

Saturday, June 20, 2009

South Cape


We approach the south cape of Spitsbergen. After the morning fog clears, the sun comes through. Spitbergen appears on the horizon: massive mountain peaks, packed in snow and ice.

We naderen de zuidkaap van Spitsbergen. Nadat de ochtendmist opklaart komt de zon erdoor, heerlijk weer. Spitsbergen verschijnt aan de horizon: massieve bergen ingepakt in sneeuw en ijs.
En speciaal voor de nederlandstaligen die van goei eten houden:
het eten aan boord is naar goede gewoonte uitstekend.
Vandaag een heerlijk slaatje gegeten:
- geraspte witte kool
- oregano
- basilicum
- azijn met suiker, beetje opwarmen en bijvoegen
Smakelijk.

Friday, June 19, 2009

Close encounters

It is wonderful sunny weather. We sailed into the ice some hours ago and are now in the middle of a quiet, white world. Some of the Spanish scientists spotted polar bear tracks. The bridge is scanning the horizons with binoculars and soon a polar bear is spotted. We go closer. The bear is sunbathing and is only mildly interested in our presence. The Spanish are going sputnik by now: "increible, increible!". Funny how the rest of us - Norwegians, Germans, Polish, American, Portugese, Belgian - are quiet, in awe. Not the Spanish, they keep cackling like a chicken farm. After a while, the bear decides to come a bit closer. Jumping from ice sheet to ice sheet, he approaches: a well-fed, 2-year old bear. He doesn't look very hungry but I wouldn't go close to him. The bear is so near now that we can see the white of his eyes, quite impressive. I made some nice pictures, of course. After a while, he gets bored and disappears on the ice.Het is werkelijk fantastisch mooi weer. Een paar uur geleden zijn we het ijs ingevaren en nu dobberen we middenin een stille, witte wereld. Koud. De Spanjaarden hebben ijsbeersporen gezien en de brug is met verrekijkers aan de slag. Al snel wordt er een ijsbeer gespot en we gaan stilletjes dichterbij. De beer is aan 't zonnebaden en toont weinig interesse voor onze aanwezigheid. De Spanjaarden gaan door hun dak ondertussen : "increible, increible!" Grappig om te zien hoe alle anderen - Noren, Duitsers, Polen, Amerikaan, Portugezen, Belg - er in stille verwondering bijstaan. De Spanjaarden niet, die kakelen gelijk een kiekeskot. Na een tijdje besluit de beer ons van wat dichterbij te komen bekijken en springt van ijsschots naar ijsschots, steeds dichterbij: een welgevoede, tweejarige beer. Hij ziet er niet al te hongerig uit maar ik zou er toch niet dichter bijkomen. Hij is nu zo vlakbij dat ik het wit van z'n ogen kan zien. Indrukwekkend hoor! En mooie foto's gemaakt ook. Na een tijdje houdt ie het voor bekeken en verdwijnt tussen de ijsschotsen.

Thursday, June 18, 2009

Midnight SunFirst ice

Beautiful day, with rising pressure front. Long, lazy waves rocking the ship.

Een stralende dag, met stijgende barometer. Lange, luie golven wiegen het schip.

Latitude (N/S): 7637.136N
Longitude (E/W): 02807.874E
Heading: 304.2
Speed: 0.5
Depth (m): 150

Voor Frits

Wednesday, June 17, 2009

Bjørnøya

Trip to the meteorological station on Bear Island. With 2 Zodiacs and 12 people on board. After passing some nasty looking cliffs, we went ashore at a small harbour. The weather is nice. 9 people live at the station for 6 months at a time. Here, they do research with weather balloons. The balloons are sent up into the stratosphere and measure temperature, windspeed and direction on the way up.Uitstap naar meteostation op Beereiland. Met 2 Zodiacs en 12 mensen aan boord varen we naar de ruwe kust. Kliffen ontwijkend onderweg varen we een kleine, luwe haven binnen en meren aan. Het station is bevolkt met 9 mensen die er 6 maanden per keer verblijven. Ze doen er onderzoek met ballonnen die de stratosfeer worden ingestuurd en onderweg temperatuur, windrichting en kracht meten.Latitude (N/S): 7431.996N
Longitude (E/W): 01901.550E
Heading: 59.1
Speed: 0.8
Depth (m): 30

Tuesday, June 16, 2009

Sun07:37h
Latitude (N/S): 7206.334N
Longitude (E/W): 01905.258E
Heading: 357.7
Speed: 11.2
Depth (m): 334

Woke up with beautiful, sunny weather.
The sea has gotten rougher and I'm a bit seasick. As long as I'm lying down, it's ok. Nothing much happens anyway. Boele installed a Google Earth plugin on this blog, now you can see where I am. Great stuff, innit!? Sunny weather, and the whole ocean is filled with birds, thousands of 'em.

Prachtig, zonnig weer. De zee is wat ruwer geworden en ik begin een beetje zeeziek te worden. Platliggen helpt.
Google Earth plugin op de blog geinstalleerd, nu kan je onze positie op de kaart zien. Zonnig weer en de zee zit vol vogels, duizenden.

Monday, June 15, 2009

Steaming to Bear Island17:47h
Latitude (N/S): 6941.282N
Longitude (E/W): 01902.018E
Heading: 12.4
Speed: 9.9
Depth (m): 40,09
Foggy and calm
Just left Tromsø. Heading north.

Foggy. In a few hours, we will be in open sea. The weather is quiet, so we do not expect a lot of people getting seasick. On board are 16 scientists, 2 journalists and 6 artist. We will reach Bear Island tomorrow and will go on land. Next is Hopen, then Hornsund, Barentsburg and Ny Ålesund. After that we will leave civilisation and head for the arctic icecap.

Mistig. Binnen enkele uren bereiken we open zee. Het is rustig weer, hopelijk niet te veel zeezieke mensen. We zijn met 16 wetenschappers aan boord, plus 2 journalisten en 6 kunstenaars. Morgen bereiken we Beer Eiland en maken een uitstap aan wal. Verder naar Hopen, Barentsburg en Ny Ålesund. Dan verlaten we de beschaving en stomen richting Noordpoolijs.